Diensten D.V. op 1 maart 2020

Op 1 maart houden we de erediensten in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. Om half tien ’s morgens hoopt onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor te gaan en ’s avonds om zeven uur dhr. L.J. Blees uit Wouterswoude.

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en bij te praten.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!