Diensten D.V. 3 februari 2019

Op 3 februari zijn de diensten D.V. weer in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum).

’s Morgens om half tien hoopt ds. J. den Admirant uit Hoogeveen voor te gaan en ’s avonds om zeven uur ds. G.W. van Wingerden.

Van harte welkom in deze diensten!