Diensten D.V. 22 maart

In de tijd dat we niet als gemeente samen kunnen komen in één gebouw willen we er als kerkenraad voor zorgen dat er op zondag wel twee diensten te beluisteren zijn. ’s Morgens een digitale dienst die voor die zondag gemaakt is. ’s Avonds een dienst uit het archief passend bij de tijd van het kerkelijk jaar.

Op deze manier is er toch iets gezamenlijks en we hopen zo ook in deze tijd samen  gemeente te zijn. De afkondigingen bij beide diensten zijn ingesproken door de ouderling van dienst. De schriftlezing voor de morgendienst is ingesproken door een gemeentelid. De rest van de dienst is door ds. G.W. van Wingerden opgenomen. De liederen komen uit de opnames van eerdere diensten in onze gemeente.

Het plan is om de komende weken op dezelfde manier de diensten vorm te geven.

De avonddienst is een dienst die eerder is gehouden in onze gemeente op: 2 april 2017 in het Hervormd Centrum in Stedum, voorganger: dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd – organist: dhr. B.H. Dijkmeijer. Bijbelgedeelten die gelezen worden zijn: Psalm 118  en  Johannes 11. De gebeden in deze dienst zijn nog uit 2017 – de mededelingen zijn aangepast voor 22 maart 2020.

Zowel de morgendienst als de avonddienst zullen beschikbaar zijn op de kerkomroep-site vanaf +/- 9:20 uur en 18:50 uur.

Wanneer u een dienst gaat beluisteren is het goed om u daar bewust op voor te bereiden en er echt tijd voor te nemen. Normaal gesproken bereid u en jij zich, misschien ongemerkt, ook voor. Op het moment van naar de kerk gaan kijk je even of je alles bij je hebt of bij de ingang pak je een liedboek of OTH en dan ga je ervoor zitten. Nu is dat anders, omdat het hele naar de kerk toe gaan er niet is.  Dan kan het helpen om je nog steeds praktisch voor te bereiden en een Bijbel en/of liedboek klaar te leggen. Zodat u en jij kunnen meelezen en meezingen. Het je praktisch klaarmaken kan ook helpen je geestelijk voor te bereiden. Wanneer je bewust met de dienst meedoet en ook meeleest en meezingt dan komt het toch dichter bij en we hopen dat het zo tot zegen zal zijn voor allemaal.

Voor nu wens ik u goede, gezegende diensten en Gods zegen en nabijheid in de week die komt.