Diensten D.V. 13 januari 2019

Op 13 januari zijn de diensten D.V. ’s morgens om half tien en ’s avonds om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum).

In de morgendienst gaat kand. D. Maassen van den Brink uit Kampen voor en in de avonddienst ds. H. Poot uit Oosternieland.

Van harte welkom in deze diensten!