Diensten D.V. 12 juli 2020

Kerk Stedum

Zondag 12 juli hopen we weer samen te komen in de Bartholomeüskerk (om 9.30 uur). We doen daarbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om nog even niet te komen als u tot een risicogroep behoort en zeker thuis te blijven als u klachten heeft of verkouden bent. De dienst zal live te volgen zijn via kerkomroep.nl en later ook weer terug te luisteren. De liturgie zal ook weer zoals u gewend bent meegestuurd worden. Graag zoveel mogelijk uw eigen liedboek/bijbel meenemen of een geprinte versie van de liturgie omdat één van de voorzorgsmaatregelen is dat de liedboeken en Bijbels die altijd bij de ingang lagen nu niet gebruikt worden.
Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat u zich zelf aan de afstandsregels houdt en de aanwijzingen van de koster en coördinator opvolgt. Geef elkaar vooral bij binnenkomst en bij het uitgaan de ruimte. Wacht bijvoorbeeld even met naar binnen gaan als u iemand in het halletje ziet staan. Als iedereen zich een beetje voegt naar de maatregelen kan het volgens ons allemaal heel soepel verlopen en kunnen we elkaar toch weer ontmoeten en samen een dienst houden. Het zal nog niet als vanouds zijn, maar het is heel mooi dat het weer kan.

We luisteren zondagmorgen verder naar het gesprek van Paulus en Timotheüs en de brief die daaruit voortkwam (Kolossenzen). Het eind van hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2 lijkt een beetje los te staan van de rest, maar bij nader inzien heeft het alles met het voorgaande en wat erop volgt te maken. Zondag zullen we horen hoe en wat dat ons te zeggen heeft.

Ds. G.W. van Wingerden.

Voor de avonddienst staat er weer een online dienst klaar uit het archief. Het betreft een dienst van 25 juli 2010 met als voorganger dhr. F. Verkade (toen nog uit Hoogeveen).