Diensten D.V. 12 januari 2020

Op 12 januari hopen we de diensten te houden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum.

’s Morgens om half tien hoopt onze oud-predikant dr. J.A. van den Berg uit Amersfoort voor te gaan.

’s Avonds om zeven uur is er weer een dienst, dan met ds. J.C. Borst uit Sleen.

Van harte welkom!