Dienst op 23 december

Kerk Stedum

Op 23 december, 4e advent, is er D.V. om half tien dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Pastoraal werker J.D. Scherphof uit Elburg hoopt dan voor te gaan.

Van harte welkom in deze dienst!