Diensten op 17 maart 2019

Kerk Lellens
Op 17 maart zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens (Borgweg 17). In de morgendienst (aanvang 9.30 uur) hoopt ds. W. van Weelden uit Oud-Alblas voor te gaan. In de avonddienst (aanvang 19.00 uur) hoopt dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd voor te gaan. Van harte welkom in één of beide diensten.
Meer ...

Diensten op 10 maart

KOFFIEDRINKEN-PLUS ZONDAG  10 MAART 2019 We willen jullie graag uitnodigen voor de Koffieplus-Deel-Je-Broodje. Na de morgendienst waarin ds. G.W. van Wingerden voorgaat, is er eerst tijd voor koffie. Aansluitend hopen samen met elkaar aan tafel te schuiven voor de middagmaaltijd op Amerikaanse basis. Dat betekent dat we vragen of iedereen iets lekkers meeneemt, ongeveer zoveel als jezelf  (en je gezinsleden) zou eten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een suikerbrood, een aantal belegde bol...
Meer ...

Diensten op 3 maart

Op 3 maart worden D.V. in de morgendienst twee ambtsdragers herbevestigd. De dienst begint om half tien in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). Ds. G.W. van Wingerden gaat dan voor. Na afloop van die dienst is er gelegenheid de ambtsdragers te feliciteren en een kopje koffie of thee te drinken. 's Avonds om zeven uur is er ook dienst in het Hervormd Centrum.      Dhr. L.J. Blees uit Damwoude hoopt dan voor te gaan.
Meer ...

Diensten op 17 februari

Kerk Lellens
Op 17 februari zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. In de morgendienst om half tien hoopt kand. H.-J. van der Wal uit Groningen voor te gaan en 's avonds om zeven uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude. Van harte welkom in één of beide diensten!
Meer ...

Diensten op 10 februari

Op 10 februari zijn de diensten in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1 in Stedum). In de morgendienst om half tien wordt D.V. de Heilige Doop bediend aan Florine Ida Vos. Voorganger in die dienst is ds. G.W. van Wingerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om in het koor van de kerk een kopje koffie of thee te drinken. In de avonddienst om zeven uur hoopt dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd voor te gaan. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten op 27 januari 2019

Op 27 januari hopen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren in de kerk van Lellens om half tien. 's Avonds is er dan Dankzegging voor het Heilig Avondmaal, ook in Lellens, om zeven uur. In beide diensten hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan.
Meer ...

Diensten op 20 januari 2019

Op 20 januari wordt D.V. in de morgendienst de Heilige Doop bediend aan Jelte Sem Oldenhuis. De dienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk en begint om half tien. Ds. G.W. van Wingerden hoopt voor te gaan. Ook hopen we in die dienst voorbereiding voor het Heilig Avondmaal te houden. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen (voor in de kerk) en daarna is er de mogelijkheid om in het Hervormde Centrum een kopje koffie of th...
Meer ...

Diensten D.V. 13 januari 2019

Op 13 januari zijn de diensten D.V. 's morgens om half tien en 's avonds om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). In de morgendienst gaat kand. D. Maassen van den Brink uit Kampen voor en in de avonddienst ds. H. Poot uit Oosternieland. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...