Diensten op 21 juli 2019

Kerk Lellens
Op 21 juli zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens (Borgweg 17) om half tien en om zeven uur. In de morgendienst hoopt dhr. A. Riepma uit Oldehove voor te gaan en in de avonddienst ds. J. Oosterbroek uit Ruinerwold. (Ds. Oosterbroek is voorganger in de CGK in Kantens). Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten op 14 juli

Op 14 juli gaat D.V. 's morgens pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voor. Die dienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk van Stedum en begint om half tien. 's Avonds om zeven uur bent u van harte welkom in de themadienst: Hoe groot is God eigenlijk?
Meer ...

Diensten op 7 juli

Kerk Stedum
Op 7 juli hopen we in de morgendienst met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De dienst begint om half tien en ds. G.W. van Wingerden hoopt voor te gaan. Om zeven uur is er Dankzegging Heilig Avondmaal met ds. N. Noorlander uit Onstwedde. Van harte welkom in deze diensten, die gehouden worden in de Bartholomeüskerk in Stedum.
Meer ...

Diensten op 30 juni

Op 30 juni is er D.V. een Dorpsdienst in 'de Hoeksteen' in Ten Post, georganiseerd door de Christelijke Werkgroep Ten Post. Aanvang 10.00 uur. Ds. C. van Dusseldorp verleent zijn medewerking, evenals het combo van de baptistengemeente Appingedam. Na afloop van die dienst is er koffie en thee. 's Avonds om zeven uur is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. In die dienst hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan en houden we voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Van harte w...
Meer ...

Diensten op 23 juni

Op 23 juni is er 's morgens om half tien een gezinsdienst in de kerk van Stedum. Medewerking wordt verleend door ds. G.W. van Wingerden, organiste Thea Muilwijk, kinderkoor Eigen Wijs uit Ten Boer o.l.v. Gea van der Heide en pianiste Els Tamminga. Het thema van deze dienst is: Hee, luister mee... ! Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade in het Hervormd Centrum. 's Avonds is er om half zeven dienst in de kerk van Stedum. Ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bo...
Meer ...

Diensten op 16 juni

Kerk Lellens
Op 16 juni zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. 's Morgens om half tien hoopt dhr. A. Riepma uit Oldehove voor te gaan en 's avonds om zeven uur ds. P.A. Versloot uit Groningen. U bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten D.V. op 2 juni

Kerk Stedum
Op 2 juni zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk in Stedum. Om half tien gaat ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voor en om zeven uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude. U /jij bent van harte uitgenodigd om één of beide diensten mee te maken!
Meer ...

Diensten op 26 mei

Kerk Lellens
Op 26 mei zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens (Borgweg 17). 's Morgens om half tien gaat ds. G.W. van Wingerden voor en 's avonds om zeven uur ds. W. Roseboom uit Oudega. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk

Kerk Stedum
Wij delen u graag mede dat de officiële oprichting van onze Stichting in voorbereiding is en naar wij hopen vrijdag 24 augustus aanstaande (de dag van de heilige Bartholomeüs) in de Bartholomeüskerk zelf gestalte krijgt. Tijdens deze dag zullen de bestuursleden van de Stichting en de notaris de Oprichtingsakte ondertekenen, waarmee de oprichting van de Stichting een feit is. U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke gelegenheid met ons bij te wonen! De ondertekening zal D.V. om 14.00 ...
Meer ...