Diensten D.V. op 19 januari

Op 19 januari zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. In de morgendienst om half tien gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor en is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de avonddienst die om zeven uur begint gaat pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voor. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten D.V. 12 januari 2020

Op 12 januari hopen we de diensten te houden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. 's Morgens om half tien hoopt onze oud-predikant dr. J.A. van den Berg uit Amersfoort voor te gaan. 's Avonds om zeven uur is er weer een dienst, dan met ds. J.C. Borst uit Sleen. Van harte welkom!
Meer ...

Diensten D.V. op 5 januari 2020

Op 5 januari 2020 zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum in Stedum (Bedumerweg 8). In de morgendienst die om half tien begint, houden we een leesdienst; het is nl. niet gelukt om een voorganger te vinden. Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar - voor zover dat nog niet gebeurd is - veel heil en zegen te wensen. In de avonddienst hoopt ds. L.H. Oosten uit Driesum voor te gaan. Die dienst begint om zeven uur. Van harte welkom!...
Meer ...

Oliebollenactie 2019

Op oudejaarsdag 31 december hopen wij als gebouwcommissie weer oliebollen te bakken, waarvan de opbrengst voor het Hervormd Centrum is. U kunt ze bestellen per e-mail:   hervormdcentrum@gmail.com Als u ze vergeten bent te bestellen, dan kunt u ook tussen 12.00 en 16.00 uur oliebollen kopen op Hoofdstraat 23 in Stedum. 10 oliebollen  € 5,00, 10 oliebollen met rozijnen   € 5,50 .      de gebouwcommissie
Meer ...

Diensten op 29 december

Kerk Stedum
Op 29 december zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk in Stedum. 's Morgens om half tien hoopt ds. W.T. van Voorst uit Coevorden voor te gaan en 's avonds om zeven uur ds. C.G. Op 't Hof uit Nieuwe Pekela. U/jij bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten met Kerst 2019

-Op 24 december wordt er een gezamenlijke kerstavonddienst gehouden in de Bartholomeüskerk in Stedum. Drs. F.Postema verzorgt de overdenking, Bert-Jan Zijlema bespeelt het orgel en verder muzikale invulling komt van Niek en Jet van der Ree. Aanvang 20.00 uur. Na afloop warme chocolademelk en glühwein. -Ook op 24 december: Om 21.30 uur begint de Kerstnachtdienst in 'de Hoeksteen' in Ten Post. Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Oranje uit 't Zandt. Ook hier na afloop...
Meer ...