Diensten D.V. 29 maart 2020

Aanstaande zondag komen er opnieuw twee diensten op kerkomroep te staan. Voor de morgendienst weer een opgenomen dienst met als voorganger ds. G.W. van Wingerden en met medewerking van Mariëlle Vos en Alexandra Rijskamp. De schriftlezing is het vervolg op vorige week Mattheüs 27: 26-32. Deze dienst zal zaterdagavond laat online gezet worden zodat hij zondagochtend te beluisteren zal zijn. Vorige week waren er capaciteitsproblemen die er voor zorgden dat het online plaatsen niet lukte. Dit v...
Meer ...

Diensten D.V. 22 maart

In de tijd dat we niet als gemeente samen kunnen komen in één gebouw willen we er als kerkenraad voor zorgen dat er op zondag wel twee diensten te beluisteren zijn. ’s Morgens een digitale dienst die voor die zondag gemaakt is. ’s Avonds een dienst uit het archief passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. Op deze manier is er toch iets gezamenlijks en we hopen zo ook in deze tijd samen  gemeente te zijn. De afkondigingen bij beide diensten zijn ingesproken door de ouderling van di...
Meer ...

Dienst D.V. 15 maart

Kerk Lellens
Op 15 maart hopen we D.V. om half tien een dienst te houden in de kerk van Lellens. Ds. W. van Weelden uit Oud-Alblas gaat dan voor. I.v.m. de Corona-dreiging wordt ouderen aangeraden om thuis te blijven en daar de dienst mee te luisteren. Ook degenen die zich niet vrij voelen om te komen, wordt aangeraden thuis mee te luisteren. De avonddienst komt te vervallen. In de komende week zal de kerkenraad zich beraden op de diensten van volgende week.
Meer ...

Diensten D.V. 8 maart 2020

Op 8 maart zijn de diensten D.V. om half tien en om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). In de morgendienst hoopt kand. M. de Jager uit Groningen voor te gaan. De avonddienst is een jeugddienst met als thema: Beeldenstorm. Ds. Wouter van Wingerden gaat dan voor. Reveal zorgt voor de muzikale begeleiding. Na afloop van de jeugddienst is er gelegenheid om na te praten met koffie of thee. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten D.V. op 1 maart 2020

Op 1 maart houden we de erediensten in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. Om half tien 's morgens hoopt onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor te gaan en 's avonds om zeven uur dhr. L.J. Blees uit Wouterswoude. Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en bij te praten. U/jij bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...