D.V. 23 april Springtime 2017 in Ten Boer

Zondag 23 april is er weer Springtime Connect in Ten Boer: VOOR ELKAAR   Als gemeente doen wij ook mee aan de organisatie van de diensten die op deze zondag worden gehouden. Zie verder de info op de flyer bij dit bericht.   's avonds is er in onze gemeente ook een dienst in Lellens.   Iedereen van harte welkom.
Meer ...

Kerkdiensten D.V. Pasen 2017

De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! Pasen 2017 worden onze kerkdiensten in Stedum gehouden en wel in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum; dit omdat er in de Bartholomeüs kerk bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. 1e Paasdag - 16 april - om 9:30 uur  gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor. Na deze dienst worden er bloemen bezorgd bij ouderen en zieken. In de avonddienst om 19.00 uur gaat pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voor. 2e Paasdag - 17 april - om 9...
Meer ...

Welkom op deze site!

Logo SLWT
Leuk dat u/jij deze website van de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post bezoekt! De meest actuele zaken van onze gemeente zijn op deze site te vinden. Ook zien we u/jou graag in een van onze diensten; of dat u mee kunt luisteren via de diensten op: Kerkomroep.nl.
Meer ...

Meditatie april 2017

Het is beter dat één mens sterft voor het volk, dan dat het hele volk vernietigd wordt!’ (Johannes 11: 50)    GOED GEZEGD, KAJAFAS! Overkomt het u of jou ook wel eens? Dat je iets zegt en achteraf denkt, dat was goed gevonden. Of dat je iets serieus zegt, maar dat het onbedoeld grappig blijkt te zijn. Het zijn vaak de mooiste zinnen of de beste grappen, misschien wel omdat ze niet bedacht zijn, maar er spontaan uitkwamen. Zo doet Kajafas ook een uitspraak die meer zegt dan hij bedoe...
Meer ...

Meditatie januari – februari 2017

EEN VERGETEN FEEST?   Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: “Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?” Maar Jezus antwoordde hem en zei: “Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Toen liet hij het Hem toe.   En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen...
Meer ...

Meditatie december 2016

Maar jij, Bethlehem Efrata,  te gering om te zijn bij de duizenden van Juda,  uit jou zal er één voor mij voortkomen  om heerser te zijn in Israël; (Micha 5: 1) WAAR KOM JE WEG? Waar kom je weg? Het is één van die Groningse zinnetjes die ik ongemerkt al overgenomen heb en wat tot verbaasde blikken leidt in het zuiden van het land. Het zal misschien komen omdat het een vraag is die me vaak gesteld wordt. Waar kom je weg dan? Als ik vervolgens vertel over Hoogblokland en Hardinxveld dan zij...
Meer ...

Meditatie november 2016

EIGENWIJS?   Eigenwijs zijn is geen fijne eigenschap van mensen, in ieder geval niet als het om anderen gaat. Als je het zelf bent is het lang niet zo erg, toch? Dat sommige mensen eigenwijs zijn is nog tot daaraan toe, maar het gaat ook vaak gepaard met een bepaalde koppigheid, en dat maakt het al helemaal lastig samenwerken. Als mensen soms tegen beter weten in vast blijven houden aan hun eigen ideeën, is er geen praten aan. Lastig, maar in sommige gevallen toch ook bewonderenswa...
Meer ...

Meditatie oktober 2016

Z.S.M.                                              HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. (Habakuk 3: 2) Wilt U zo spoedig mogelijk reageren? Het staat vaak op een opgavestrookje voor een schoolreisje of een gemeentedag, ook onderaan enquêteformulieren staat het vaak. De enquêteurs of de organisatoren zitten vaak te wachten op antwoord...
Meer ...