Diensten D.V. op 8 november

Kerk Stedum
In de morgendienst gaat onze oud predikant ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort voor. Er is in die dienst voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. De dienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk en begint om 9.30 uur. Voor de avonddienst staat er een dienst uit het archief voor u klaar van 17 november 2013 met als voorganger ds. W. van der Wind uit Onstwedde. Beide diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...