Diensten D.V. op 2 februari

Op 2 februari zijn de diensten, zo de Here wil, om half tien en om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). In de morgendienst gaat dhr. A. Riepma uit Oldehove voor. Na afloop van die morgendienst is er koffiedrinken. 's Avonds gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor. U/jij bent van harte welkom in deze diensten.
Meer ...