Diensten D.V. op 19 januari

Op 19 januari zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. In de morgendienst om half tien gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor en is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de avonddienst die om zeven uur begint gaat pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voor. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...