Diensten D.V. 6 oktober 2019

Kerk Stedum
Op 6 oktober zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk in Stedum. 's Morgens om half tien gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor en in de avonddienst om half zeven ds. W.M. Roseboom uit Oudega. U/jij bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...