Diensten op 15 september

Kerk Lellens
Op 15 september hopen we het nieuwe seizoen te beginnen met de Startdienst, om half tien in de kerk van Lellens (Borgweg 17). Ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. Na afloop van die dienst willen we met elkaar koffiedrinken en bijpraten. 's Avonds om zeven uur is er opnieuw dienst in Lellens met ds. A. Lagendijk uit Onstwedde. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten op D.V. 8 september

Kerk Stedum
Op 8 september zijn de diensten D.V. om half tien en om zeven uur in de Bartholomeüskerk in Stedum. In de morgendienst hoopt ds. W.T. van Voorst uit Coevorden voor te gaan. Wij zijn heel blij dat hij op zo korte termijn de opengevallen plek op kan vullen. In de avonddienst gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor. U/jij bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...