Diensten op 30 juni

Op 30 juni is er D.V. een Dorpsdienst in 'de Hoeksteen' in Ten Post, georganiseerd door de Christelijke Werkgroep Ten Post. Aanvang 10.00 uur. Ds. C. van Dusseldorp verleent zijn medewerking, evenals het combo van de baptistengemeente Appingedam. Na afloop van die dienst is er koffie en thee. 's Avonds om zeven uur is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. In die dienst hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan en houden we voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Van harte w...
Meer ...

Diensten op 23 juni

Op 23 juni is er 's morgens om half tien een gezinsdienst in de kerk van Stedum. Medewerking wordt verleend door ds. G.W. van Wingerden, organiste Thea Muilwijk, kinderkoor Eigen Wijs uit Ten Boer o.l.v. Gea van der Heide en pianiste Els Tamminga. Het thema van deze dienst is: Hee, luister mee... ! Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade in het Hervormd Centrum. 's Avonds is er om half zeven dienst in de kerk van Stedum. Ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bo...
Meer ...

Diensten op 16 juni

Kerk Lellens
Op 16 juni zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. 's Morgens om half tien hoopt dhr. A. Riepma uit Oldehove voor te gaan en 's avonds om zeven uur ds. P.A. Versloot uit Groningen. U bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...