Diensten op 26 mei

Kerk Lellens
Op 26 mei zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens (Borgweg 17). 's Morgens om half tien gaat ds. G.W. van Wingerden voor en 's avonds om zeven uur ds. W. Roseboom uit Oudega. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...