Diensten op 10 februari

Op 10 februari zijn de diensten in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1 in Stedum). In de morgendienst om half tien wordt D.V. de Heilige Doop bediend aan Florine Ida Vos. Voorganger in die dienst is ds. G.W. van Wingerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om in het koor van de kerk een kopje koffie of thee te drinken. In de avonddienst om zeven uur hoopt dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd voor te gaan. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...