Diensten op 3 maart

Op 3 maart worden D.V. in de morgendienst twee ambtsdragers herbevestigd. De dienst begint om half tien in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). Ds. G.W. van Wingerden gaat dan voor. Na afloop van die dienst is er gelegenheid de ambtsdragers te feliciteren en een kopje koffie of thee te drinken. 's Avonds om zeven uur is er ook dienst in het Hervormd Centrum.      Dhr. L.J. Blees uit Damwoude hoopt dan voor te gaan.
Meer ...

Diensten op 17 februari

Kerk Lellens
Op 17 februari zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. In de morgendienst om half tien hoopt kand. H.-J. van der Wal uit Groningen voor te gaan en 's avonds om zeven uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude. Van harte welkom in één of beide diensten!
Meer ...

Diensten op 10 februari

Op 10 februari zijn de diensten in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1 in Stedum). In de morgendienst om half tien wordt D.V. de Heilige Doop bediend aan Florine Ida Vos. Voorganger in die dienst is ds. G.W. van Wingerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om in het koor van de kerk een kopje koffie of thee te drinken. In de avonddienst om zeven uur hoopt dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd voor te gaan. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...