Diensten op 27 januari 2019

Op 27 januari hopen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren in de kerk van Lellens om half tien. 's Avonds is er dan Dankzegging voor het Heilig Avondmaal, ook in Lellens, om zeven uur. In beide diensten hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan.
Meer ...

Meditatie januari 2019

En de engel zei tegen Lot:  “Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil.” (Genesis 19: 17)   LAAT ACHTER!   Net over de drempel van het nieuwe jaar schrijf ik deze meditatie. De woorden van Marc Marie Huijbregts uit de oudejaarsconference zitten nog vers in het geheugen. Zijn centrale boodschap was in mijn eigen woorden: "Laat los wat je niet mee wilt nemen naar 2019, laat het achter in 2018.” Daarbij voegen zich de woorden van het lied van Stef Bos ov...
Meer ...

Diensten op 20 januari 2019

Op 20 januari wordt D.V. in de morgendienst de Heilige Doop bediend aan Jelte Sem Oldenhuis. De dienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk en begint om half tien. Ds. G.W. van Wingerden hoopt voor te gaan. Ook hopen we in die dienst voorbereiding voor het Heilig Avondmaal te houden. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen (voor in de kerk) en daarna is er de mogelijkheid om in het Hervormde Centrum een kopje koffie of th...
Meer ...

Diensten D.V. 13 januari 2019

Op 13 januari zijn de diensten D.V. 's morgens om half tien en 's avonds om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). In de morgendienst gaat kand. D. Maassen van den Brink uit Kampen voor en in de avonddienst ds. H. Poot uit Oosternieland. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...