Welkom op deze site!

Logo SLWT
Leuk dat u/jij deze website van de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post bezoekt! De meest actuele zaken van onze gemeente zijn op deze site te vinden. Ook zien we u/jou graag in een van onze diensten of dat u meeluistert via de diensten op: Kerkomroep.nl.
Meer ...

Gezinsdienst op 17 juni

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd! Al is iedereen daaronder en daarboven van harte welkom. Ook ouders en grootouders. Het thema is: “Zingen maakt blij” en het gaat over David die met zijn muziek koning Saul opvrolijkte en veel mooie liederen geschreven heeft. De dienst is op 17 juni en begint om 9:30 in de Bartholomeüskerk, Hoofdstraat 1, Stedum. 
Meer ...

Diensten op 10 juni 2018

Kerk Stedum
Op 10 juni zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1) in Stedum. In de morgendienst die om half tien begint gaat ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voor. In de avonddienst om zeven uur gaat ds. C. Hoek uit Bedum/Onderdendam voor. U bent van harte welkom in één of beide diensten!
Meer ...

Diensten op 3 juni 2018

Op 3 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren in de morgendienst, die om half tien begint. In de avonddienst is er Dankzegging voor het Heilig Avondmaal, om zeven uur. Beide diensten worden gehouden in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1) in Stedum en in beide diensten gaat ds. G.W. van Wingerden voor. Van harte welkom!
Meer ...

Pinksterpad

Op 2e pinksterdag beginnen we al vroeg met het jaarlijkse pinksterpad. Om 7.15 vertrekken we vanaf het Hervormd Centrum voor een mooie wandeling. De paden op, de weiden in, vooruit met flinke stap. Het is inmiddels een traditie, samen dauwtrappen en ontbijten op Tweede Pinksterdag. Graag nodigen we iedereen uit voor een flinke ochtendwandeling en een gezamenlijk ontbijtje. Jack heeft al weer een boeiend idee waarmee hij ons dit jaar gaat verrassen. We verzamelen bij het Hervormd Centrum. W...
Meer ...

Diensten met Pinksteren

Kerk Stedum
Op 20 mei, 1e pinksterdag, zijn er diensten om half tien en om zeven uur. In de morgendienst gaat ds. G.W. van Wingerden voor en zullen twee mensen uit onze gemeente belijdenis van hun geloof afleggen en zal de doop bediend worden aan één van hen. Na afloop van die dienst is er gelegenheid de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te wensen en een kopje koffie of thee te drinken in het koor van de kerk. In de avonddienst hoopt onze oud-predikant ds. G.J. roest voor te gaan.     ...
Meer ...

Diensten op Goede Vrijdag en Pasen

Kerk Stedum
Op Goede Vrijdag is er om half acht 's avonds een kerkdienst in Stedum. We hopen dan het Heilg Avondmaal met elkaar te vieren. Ds. G.W. van Wingerden gaat dan voor. Ook op 1e Paasdag gaat ds. G.W. van Wingerden in de morgendienst voor (aanvang 9.30 uur). In de avonddienst (om 19.00 uur) gaat kand. Y.R.M. Breeemes uit Rijssen voor. Op 2e Paasdag is er een zangdienst die om half tien begint. Alle bovenstaande diensten zijn  in de Bartholomeüskerk. Van harte welkom!  
Meer ...

Stille Week

STILLE WEEK 26 T/M 31 MAART 2018 We willen u uitnodigen voor de samenkomsten in de Stille Week. Elke avond in de week van 26 t/m 31 maart is er in de Bartholomeüskerk in Stedum een half uur tijd en ruimte voor bezinning en stilte, voor lied, muziek en gebed (behalve op Goede Vrijdag). Zo staan we samen stil bij het lijden en sterven van onze Heer, die leeft. Op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag beginnen we om 19.00 uur, op donderdag om 18.45 uur. Op Goede Vrijdag is er geen sam...
Meer ...

Diensten 25 maart

Kerk Stedum
Op D.V. 25 maart zijn de diensten weer in de Bartholomeüskerk. Na enkele maanden diensten te hebben gehouden in het Hervormd Centrum gaan we nu de kerk weer gebruiken. Om half tien hoopt dr. T.T.J. Pleizier uit Groningen voor te gaan. Er is in die dienst voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de avonddienst om zeven uur gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor. Dit is een regiojongerendienst, voorbereid samen met de oudste catechisanten. Het thema is: 'Kruis of kroon'...
Meer ...