Welkom op deze site!

Logo SLWT
Leuk dat u/jij deze website van de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post bezoekt! De meest actuele zaken van onze gemeente zijn op deze site te vinden. Ook zien we u/jou graag in een van onze diensten of dat u meeluistert via de diensten op: Kerkomroep.nl.
Meer ...

Diensten D.V. op 1 augustus 2021

Kerk Stedum
-1 augustus: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst vanuit de Bartholomeüskerk met als voorganger dhr. M. Leussink, kerkelijk werker van PG Bovensmilde.-1 augustus: ’s avonds om 19.00 uur is er een online dienst uit ons archief. Het betreft de avonddienst van 26 augustus 2012, waarin ds. F.J.K. van Santen uit Kampen voorging. Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...

Diensten D.V. op 25 juli 2021

Kerk Stedum
-25 juli: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst vanuit de Bartholomeüskerk met als voorganger dhr. A. Riepma uit Oldehove.-25 juli: ’s avonds om 19.00 uur is er een online dienst uit ons archief. Het betreft de avonddienst van 10 juli 2016, waarin ds. C. Hoek uit Bedum voorging. Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...

Diensten D.V. op 27 juni 2021

Samen met de algehele versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ook de adviezen voor de eredienst ruimer geworden, wat betekent dat we niet alleen de slotzang, maar ook de andere liederen weer samen zullen zingen. Verder komt ook de mondkapjesplicht te vervallen, maar de overige standaardregels blijven wel van toepassing, en dat zijn: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Er zal in elke dienst nog steeds een coördinator zijn die u een plek wijst en ook wordt er een ...
Meer ...

Diensten met Pinksteren

-23 mei, 1e pinksterdag: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst vanuit de Bartholomeüskerk met als voorganger ds. G.W. van Wingerden. In die dienst hopen vier jonge mensen belijdenis te doen. -23 mei: ’s avonds om 19.00 uur is er een online dienst uit ons archief. Het betreft de avonddienst van 19 mei 2013 met als voorganger ds. J.M.D. van den Berg uit Wezep (ds. van den Berg is in 2014 overleden). -24 mei, 2e pinksterdag: ’s morgens is er om 9.30 uur een online zangdienst uit ons ar...
Meer ...